پیج اینستاگرامجواب کوتاه: پیج هایی با موضوع یا حداقل پست های مشابه پیج شما که یا بیش از 10K فالوور داشته باشند و یا مطمئن باشید که فالوورهای آن پیج ها کاملا واقعی است.

جواب تکمیلی: در صورتی که فعالیت شما در حوزه ای تخصصی است، پرواضح است که افرادی برای شما ارزشمند هستند و می توانند مشتری شما باشند که به آن موضوع تخصصی علاقه داشته باشند. از این رو به سراغ پیج های مشابه (همکار، رقیب و …) بروید و آن ها را هدف جذب فالوور دستیار اینستاگرام قرار دهید.

فالوورهای آن پیج ها به احتمال زیاد بیشترین علاقه را به پیج شما که موضوع یکسانی دارد خواهند داشت و شانس تان برای جذب آنها بیشتر است. اما اگر موضوع شما عمومی است و برای تان تفاوتی ندارد که چه کسی و با چه علایق و خصوصیاتی را جذب کنید، به سراغ پیج هایی بروید که پست هایی مشابه پست های شما می گذارند.

دقت کنید که پیج های هدف حداقل 10.000 (10k) فالوور داشته باشند و فالوورهای آنان فیک و تقلبی نباشد. همچنین مجموع فالوور پیج هایی که به عنوان هدف انتخاب می کنید بیش از 50.000 باشد.