مسیر موفقیت در اینستاگرامجواب کوتاه: ابتدا سه، چهار روزی در بخش تنظیمات سرعت را بر روی گزینه “کم” قرار دهید. در ادامه سرعت را بر روی “متوسط” و سپس “زیاد” قرار دهید. پس از گذشت یک ماه از فعالیت ربات می توانید از گزینه “دستی” استفاده کنید و سرعت را به مرور دستی بالا ببرید. در ادامه هدفمندسازی جذب فالوور را با آموزش های ما آغاز کنید.

جواب تفصیلی: اینستاگرام محدودیت های خاصی را برای فعالیت کاربران در نظر گرفته است. یعنی نسبت به میزان فعالیت کنونی شما در هر روز تعداد خاصی می توان فالو و لایک کرد و کامنت گذاشت. این تعداد با رشد تدریجی فعالیت های شما افزایش پیدا می کند اما در صورت عبور از میزان روزانه حداکثری مد نظر اینستاگرام، رشد فعالیت شما غیر طبیعی در نظر گرفته می شود و اینستاگرام اکانت تان را محدود می کند.

از این رو ربات هوشمند اینستاگرام به نحوی طراحی شده که با چهار سرعت کم، متوسط، زیاد و دستی می تواند فعالیت کند. شما ابتدا با سرعت کم شروع می کنید و در ادامه به مرور سرعت را روی متوسط و زیاد قرار می دهید تا فعالیت ها بیشتر و جذب فالوور در ماه هم افزایش پیدا کند.

اکانت هایی که خوب رشد می کنند در ادامه با استفاده از گزینه دستی می تونند سرعت را تا هر میزان که می خواهند و البته باز هم به مرور افزایش دهند. در نتیجه صبور باشید تا حساب شده و تدریجی به رشد بسیار بالا برسید.

گام مهم بعدی بهینه سازی تنظیمات جذب فالوور هدفمند در تنظیمات پنل مدیریت ربات اینستاگرام است. به این مفهوم که بررسی گزارش بازدهی اهداف (موجود در بخش گزارشات و آمار پنل مدیریت) به صورت دوره ای پیج های هدف، هشتگ ها و موقعیت های جغرافیایی را تغییر دهید و موارد پربازده تری را جایگزین کنید تا به مرور به بالاترین میزان جذب فالوور در ماه دست یابید.

ثبت نام در 30 ثانیه