سرعت رشد فالوور اینستاگرامجواب کوتاه: پیج ها، تگ ها و موقعیت های جغرافیایی را به صورت دوره ای تغییر دهید.

جواب تفصیلی: در استفاده از ربات اینستاگرام این نکته را هرگز فراموش نکنید که این ربات صرفا براساس اهدافی که شما برایش در تنظیمات مشخص می کنید فعالیت کرده و فالوور جذب می کند. از این رو میزان جذب فالوور با وضعیت اهداف شما ارتباط مستقیم دارد.

از آنجایی که روال کاری ربات هوشمند اینستاگرام بر پایه فالو کردن، کامنت گذاشتن و لایک کردن است و آن را براساس پیج ها، هشتگ ها و لوکیشن های هدفی که شما برایش مشخص کردید انجام می دهد، پس از مدتی ربات تمام فالوورها را فالو کرده و همه پست ها را لایک کرده و دیگر چیزی برای انجام در آن پیج نخواهد بود.

از این رو هر چند وقت یک بار پیج ها، هشتگ ها و لوکیشن های هدف خود را عوض کنید تا ربات همواره بستر مناسبی برای فعالیتش داشته باشد.