محدودیت های اینستاگرامجواب کوتاه: سرعت فعالیت کاربر به دقت زیر نظر اینستاگرام است و اگر رشد یکباره داشته باشد، اینستاگرام اکانت را محدود می کند. ربات هوشمند اینستاگرام قابلیت فعالیت با سرعت های مختلف دارد. برای شروع سرعت را روی کم بگذارید و به مرور افزایش دهید.

جواب تفصیلی: اینستاگرام همواره در تلاش است تا فعالیت کاربران رشد تدریجی و منطقی داشته باشد و هرگاه یک کاربر به یک باره لایک کردن، کامنت گذاشتن، دایرکت دادن و … را افزایش می دهد این موضوع از نظر اینستاگرام طبیعی نیست و احتمال می دهد این رفتار کاربر افراطی و موجب نارضایتی دیگر کاربران باشد.

از این رو در همان موضوع مورد نظر مثلا لایک کردن، اکانت کاربر را یکی دو روز محدود می کند تا جلوی این رفتارش گرفته شود. حال سیستم ایران سوشال برای برای جلوگیری از این مشکل احتمالی به شما اجازه می دهد که براساس وضعیت فعالیت کنونی پیج تان بتوانید سرعت فعالیت ربات را انتخاب کنید. به این ترتیب می توانید به صورت تدریجی سرعت را از کم به متوسط و زیاد تغییر دهید تا روال رشد سرعت فعالیت طبیعی باشد.

حال اگر باز هم مشکلی پیش آمد و لایک یا کامنت یا فالو شما محدود شد، سیستم منتظر می ماند تا محدودیت رفع شود و بالافاصله فعالیت خود را از سر میگیرد و مشکل خاصی به وجود نمی آید.