جواب کوتاه: خیر. رباتاتصال به اینترنت اینستاگرام را یک بار تنظیم و روشن کنید. در ادامه خودکار 24 ساعته فعالیت می کند و نیازی به آنلاین ماندن شما نخواهد بود.

جواب تفصیلی: شما یک بار تنظیمات ربات هوشمند اینستاگرام را در این سایت انجام داده و آن را روشن می کنید، در ادامه می توانید سایت را ببندید و به امور خود برسید. نه نیازی به اتصال مداوم به اینترنت است و نه نیازی به باز نگه داشتن این سایت.

همه چیز خودکار و 24 ساعته انجام می شود. هر زمان فرصت داشتید به این سایت بیایید و آمار و گزارش های فعالیت ربات و نتایج و اثرگذاری آن را بررسی کنید و در صورت تنظیمات آن را براساس نتایج بهینه کنید تا جذب فالوور بیشتری داشته باشید.