مسیر:صفحه اصلی>dmacourse
Instaprofile

دسته بندی:

آکادمی دیجیتال مارکتینگ از تیرماه 94با هدف آموزش مدیران و صاحبان کسب و کارها، مدیران فروش، مدیران بازاریابی و کارشناسان این حوزه شروع به کار کرده است. یکی از چالش های پیش روی مدیران کسب و کارها چگونگی فعالیت در بستر وب است و با گسترده شده فعالیت ها کاربران در وب، حضور در اینترنت به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. آکادمی تاکنون بیش از 100دوره موفق و کارگاه در این زمینه با همکاری موسسات، سازمان ها و مراکز معتبری در تهران برگزار کرده است. در دوره های آموزشی دیجیتال مارکتینگ انواع کانال های بازاریابی دیجیتال معرفی می گردد. استراتژی موثر در بازاریابی دیجیتال معرفی و بررسی شده و نحوه تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ مناسب برای کسب و کار آموزش داده می شود. در دوره های آموزشی ابزارهای متعددی در بحث دیجیتال مارکتینگ معرفی و نحوه کار با آن ها آموزش داده می شود و در نهایت مورد کاوی پروژه های مختلف ایرانی و بین المللی بر حسب سرفصل ها انجام می گردد

ثبت ديدگاه